Úřední deska (stav ke dni 30.03.2020)
Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
3.2.2020 20.2.2021 Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce 30.1.2020
13.1.2020 28.1.2020 Návrh rozpočtu na rok 2020
13.1.2020 28.1.2020 Rozpočtové opatření čís. 10/10 vzalo na vědomí zastupitelstvo Obce Podmoky na svém zasedání dne 30.1.2020
16.12.2019 31.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Podmoky o místním poplatku ze psů č. 2/2019
16.12.2019 31.12.2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz a odstraňování komunálního odpadu obce Podmoky č. 1/2019
16.12.2019 31.12.2020 Rozpočtové provizorium na rok 2020
16.12.2019 31.12.2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Podmoky za rok 2020-2024
9.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
9.12.2019 11.1.2020 Rozpočtové opatření č. 9/2019 vzalo zastupitelstvo obce Podmoky na vědomí na svém zasedání dne 12.12.2019
13.11.2019 28.11.2019 Návrh rozpočtového provizoria na rok 2020
13.11.2019 28.11.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obec Podmoky za rok 2020-2024
11.11.2019 26.11.2019 Rozpočtové opatření č.8/2019 zastupitelstvo obce Podmoky na svém zasedání dne 12.12.2019 vzalo na vědomí.
31.10.2019 14.11.2019 Rozpočtové opatření č.7/2019 schválené zastupitelstvem obce dne 31.10.2019
23.10.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí na svém zasedání dne 31.10.2019
2.10.2019 17.10.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 vzalo zastupitelstvo obce Podmoky na vědomí na svém zasedání dne 26.9.2019
2.9.2019 31.12.2022 Veřejná Vyhláška Opatření Obecné Povahy
30.6.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2019.Zastupitelstvo vzalo na vědomí na svém zasedání dne 27.6.2019 rozpočtové opatření č.4./2019
20.5.2019 31.5.2020 Závěrečný účet Obce Podmoky za rok 2018
16.5.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 3 2019 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 na svém zasedání dne 16.5.2019
16.5.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č.2./2019 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.2/2019 na svém zasedání dne 16.5.2019
15.4.2019 1.5.2019 Návrh závěrečného účtu Obce Podmoky za rok 2018
15.4.2019 30.6.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podmoky za rok 2018
10.4.2019 31.12.2022 Veřejná Vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
21.3.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.1/2019 na svém zasedání 21.3.2019
6.3.2019 22.4.2020 Závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečska za rok 2018 byl schválen na členské schůzi dne 5.3.2019
6.2.2019 31.5.2020 DSO Plynofikace Ledečska k nahlédnutí návrhu závěrečného účtu za rok 2018,zprávu o přezkoumání hospodaření svazku je možná k nahlédnutí na web stránkách ou.lestina@tiscali.cz
4.2.2019 30.6.2020 Rozpočet obce Podmoky na rok 2019. Rozpočet obce byl zastupitelstvem obce schválen 31.1.2019
14.1.2019 31.1.2019 Návrh rozpočtu obce Podmoky na rok 2019
6.10.2018 21.11.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce konaných 5 a 6. října 2018

Zápis

1.6.2018 16.6.2018 Veřejná vyhláška: Nakládání s odpadními vodami z obecní kořenové čističky
23.5.2018 7.6.2018 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
27.12.2017 31.1.2018 Obecně závazná vyhláška č.6/2017 která zrušuje vyhlášku o místních poplatcích.
27.12.2017 31.1.2018 Obecně závazná vyhláška č.5/2017 kterou se zrušuje řád veřejného pohřebiště.
1.9.2017 12.9.2017 Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí (vodovod,kanalizace)
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Svátek má
Dnes : Arnošt
Zítra : Kvido
Pozítří : Hugo
PřihlášeníObec Podmoky - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz